google-site-verification: google211efba57db79d47.html ΜΙΚΡΟ...ΣΚΟΠΙΟ: Οχι άλλη «Κοινωνία της Πληροφορίας» παρακαλώ ...

Thursday, February 13, 2003

Οχι άλλη «Κοινωνία της Πληροφορίας» παρακαλώ ...

Περιοδικό NetWeek Φεβρουάριος 2003 - Συντάχθηκε για εταιρικό άρθρο

Αν πράγµατι ισχύει ότι η καινοτοµία είναι αυτή που θα δηµιουργήσει τους νέους ηγέτες της αγοράς (πληροφορικής), τότε µάλλον τους ηγέτες αυτούς δεν τους ξέρουµε ακόµα.Οι καινοτοµίες συνδέονται µε µιά ευρηµατική στάση τόσο απέναντι στο επιχειρηµατικό αντικείµενο (την Πληροφορική εν προκειµένω) όσο και απέναντι στο κοινό. ∆εν είναι µόνο «λαµπρές ιδέες» αλλά µιά συνολική κουλτούρα που θέλει πίστη για να εγκαθιδριθεί και που δίνει έµφαση στο να λύνονται πραγµατικά προβλήµατα της αγοράς και των πελατών. Στο σηµείο αυτό, καλώς ή κακώς, η Πληροφορική δεν έχει καµµία σηµαντική ιδιαιτερότητα. Ολοι οι επαγγελµατικοί κλάδοι επιβραβεύουν τις επιτυχηµένες καινοτοµίες και πάντα οι αγορές δικαιώνουν αυτόν που όντως ικανοποιεί ανάγκες.

Ωστόσο από τον κλάδο (της πληροφορικής) περιµένουµε γενικά λίγο καλύτερες ιδέες για τη σχέση της τεχνολογίας µε τον ορισµό της αγοράς και τις ανάγκες της. Και µακροπρόθεσµα περιµένουµε από τις επιχειρήσεις «υψηλής τεχνολογίας» να µπορούν να διαχειρίζονται ένα περιβάλλον αρκετά πιό πολύπλοκο από το ότι – πχ - «το ∆ηµόσιο καθυστερεί να απορροφήσει το Γ’ ΚΠΣ».

Οχι ότι αρνείται κανείς την σηµασία του Γ’ ΚΠΣ και τη σχετική του αξία στο ύψος της αγοράς ή και την µεγάλη ενδεχοµένως σηµασία του στον εκσυγχρονισµό της ∆ιοίκησης. Μόνο που η «Πληροφορική» δεν πρέπει να είναι µιά συνοφρυωµένη συζήτηση για «την Κοινωνία της Πληροφορίας» - τουλάχιστον µιά τέτοια συζήτηση δεν ενδιαφέρει κατ’ ανάγκην όλους τους εµπλεκόµενους στα σοβαρά µε την πληροφορική. Για να είµαστε ειλικρινείς µε τα του κλάδου µας πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι όπως η γενική ευφορία των τελών της δεκαετίας περί «Νέας Οικονοµίας» αποδείχθηκε υστερική, έτσι και τα περί «των Εργων Πληροφορικής του ∆ηµοσίου Τοµέα» αρχίζουν να ακούγονται ως γκρίνια – δικαιολογηµένη ίσως αλλά και µονότονη.

Ενας υγιής κλάδος πληροφορικής οφείλει να κάνει κάτι περισσότερο από το να συσχετίζει προκαθορισµένους στατικούς προϋπολογισµούς ∆ηµοσίου (ή και Ιδιωτικού) Τοµέα µε προκαθορισµένα στατικά προϊόντα και υπηρεσίες της. ∆ουλειά του είναι να καταλάβει και εκµεταλευτεί πρώτος τις τεχνολογίες και τις ιδέες που «τρέχουν» για να διευρύνει το αντικείµενο δράσης του, να επανεξετάζει τις αγορές του, να προσφέρει συνεχώς νέες λύσεις σε προβλήµατα ολοένα περισσότερα, ολοένα πιό σύνθετα και πιό πραγµατικά.

Το ότι διανύουµε µιά περίοδο µεγάλης κρίσης αυτό δεν σηµαίνει ότι η πληροφορική είναι ανάµεσα στα χειρότερα θύµατά της. Αντίθετα, η πληροφορική σχετίζεται µε τις περισσότερες από τις πιθανές προσπάθειες των υποψηφίων πελατών της να αντιµετωπίσουν την κρίση αυτή. Από την άλλη πλευρά το ότι «η κρίση χρησιµεύει στην καλή προετοιµασία» δεν βοηθά καθόλου εάν δεν υπάρχει συγκεκριµένη άποψη για το αντικείµενο για το οποίο πρέπει να προετοιµαστούµε. Οµως αυτό δεν έχει τίποτε να κάνει µε την καθυστέρηση του Γ’ ΚΠΣ. Ούτε – µεταξύ µας – είναι ιδιαιτέρως πιστευτό το παράπονο ότι «πήγαν χαµένες οι επενδύσεις που έγιναν για την υλοποίηση των έργων του Γ’ ΚΠΣ». Ποιές ακριβώς επενδύσεις;

Το γεγονός είναι ότι ακόµα και η ψυχολογία «hold everything» που επικρατεί σήµερα δίνει ευκαιρίες. Μεταξύ πολλών άλλων προσφέρει χρόνο για ψύχραιµη, παραγωγική και ιδιαίτερης ωριµότητας επικοινωνία εταιρειών (πληροφορικής) µε τους πελάτες τους. Οι επιχειρήσεις – το κρίσιµο µέρος της εξίσωσης - γνωρίζουν άριστα ότι τώρα είναι ιδεώδης χρόνος προετοιµασίας ακόµα και εάν δεν συνοδεύεται από συγκεκριµένες επενδύσεις ή δαπάνες. Κι είναι φανερό ότι η ζύµωση αυτή θα αποδειχθεί πολύτιµη για όσους την αξιοποιήσουν στη προπαρασκευή τους – πολύτιµη για όλα τα µέρη.

Οταν η στάση ολόκληρης της κοινωνίας απέναντι στη νέα τεχνολογία έχει αλλάξει µέσα σε λίγα χρόνια (µε gatzets ή «πραγµατική» τεχνολογία είναι αδιάφορο), όταν τα πάντα κινούνται νοµοτελειακά προς τις τεχνολογίες αυτές, όταν υπάρχουν πραγµατικά, ζωτικά προβλήµατα προς επίλυση, τότε ο «κλάδος» πληροφορικής δεν έχει κανένα – µα κανένα - ειδικό πρόβληµα.

Κι αν τα κονδύλια του Γ’ ΚΠΣ δεν προχωρήσουν έγκαιρα ή πλήρως ή αξιοκρατικά, αν η καλή αυτή ευκαιρία χαθεί, τότε οι περισσότεροι απ’ όσους προτίθενται να ασχοληθούν σοβαρά τα επόµενα χρόνια µε την πληροφορική, θα λυπηθούν πιό πολύ σαν πολίτες παρά σαν επιχειρηµατίες.

No comments: